Tiny House Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni


Tiny House Adalı olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden
kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve
aktarılmasına ilişkin ziyaretçilerimizi, çevrimiçi ziyaretçilerimizi, müşterilerimizi, potansiyel
müşterilerimizi, tedarikçi çalışanlarımızı, tedarikçi yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla
işbu aydınlatma metnini hazırladık.

1) İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla
İşliyoruz?


Kişisel bilgileriniz Tiny House Adalı tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme, ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlar
doğrultusunda işlenebilecektir.

A. Ziyaretçilerimiz

Ziyaretçilerimizin kimlik bilgileri (ör. ad, soyad, TC Kimlik Numarası, doğum yeri ve
tarihi gibi), ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibinin sağlanması amacıyla
işlenecektir.

B. Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

Web sitemizi kullanan çevrimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (ör. IP adresi
bilginiz), pazarlama bilgileri (ör. alışveriş geçmişi bilgileri, çerez kayıtları) ve (bizlere bunları
bildirdiğiniz takdirde) kimlik bilgileri, iletişim bilgileri (e-posta adresiniz, açık adresiniz,
telefon numaranız); faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin
yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum
ve kuruluşlara bilgi verilmesi, internet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek
amacıyla işlenecektir.

C. Müşterilerimiz

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya
çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri (ör. sipariş bilgisi),
finans bilgileri (ör. bilanço bilgileri), hukuki işlem bilgileri, pazarlama bilgileri (ör. alışveriş
geçmişi bilgileri gibi); faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe
işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, lojistik faaliyetlerinin
yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış
süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, sözleşme
süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki
uyuşmazlıkların giderilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetimi
süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ticari
elektronik ileti gönderebilmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

D. Potansiyel Müşterilerimiz

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya
çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgileri, pazarlama bilgileri;
mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ticari elektronik ileti
gönderebilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

E. Çözüm Ortaklarımız

Gerçek kişi çözüm ortaklarımızın veya tüzel kişi çözüm ortaklarımızın yetkililerinin ve/veya
çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, bayi işlemi bilgileri (sipariş bilgisi vb.), finans
bilgileri (bilanço bilgileri vb.), hukuki işlem bilgileri, pazarlama bilgileri (alışveriş geçmişi
bilgileri); faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin
yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin
yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin
yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki uyuşmazlıkların
giderilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin
yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ticari elektronik ileti
gönderebilmesi, son tüketiciye hizmet süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin
yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

F. Tedarikçi Çalışanımız

Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mesleki deneyim bilgileri (ör. meslek içi eğitim bilgileri); iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

G. Tedarikçi Yetkilimiz

Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, finans bilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

2) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; sipariş formları, sözleşmeler,
ziyaretçi formları gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör.
telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), üçüncü taraflar, web sitemiz ve ilgili
kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik
olmayan yollarla toplanmaktadır.

3) Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süre Muhafaza Ediyoruz?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta bir süre
öngörülmüşse öngörülen süre kadar; eğer süre öngörülmemiş ise meşru menfaatimiz
devam ettiği süre boyunca aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak saklanmaktadır.

1. Uygulamaları

2. Uygulanan ticari teamüller

3. İlgili mevzuatta öngörülen zaman aşımı süreleri

İşbu süreler sonunda saklanan kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale
getirmektedir.

4) Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Tiny House Adalı tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;

1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla;
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

3. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili
kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak
işlenmektedir.

4. Çözüm ortaklarımızın, müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin kimlik ve iletişim
verileri, açık rızalarına dayanılarak reklam, kampanya, tanıtım yapılması ve ticari elektronik
ileti gönderilebilmesi amaçlarıyla işlenecektir. Sizlerin her zaman reklam, kampanya,
tanıtım yapılması ve ticari elektronik ileti gönderilebilmesi faaliyetlerimiz konusunda iletişim
kurulmasının durdurulmasını isteme, açık rızanızı geri çekme hakkınız mevcuttur.
Bundan sonra reklam, kampanya, tanıtım yapılması ve ticari elektronik ileti
gönderilebilmesi faaliyetleri için iletişim kurulmasını istemiyorsanız bizimle paylaştığınız
iletişim bilgileri üzerinden iptal hakkınızı kullanabilirsiniz.

5) Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

1. Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili
mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla
paylaşılabilecektir.

2. Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi
amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu
kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

3. Müşterilerimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, hukuk
işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum
ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; iş faaliyetlerinin
yürütülmesi/denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin gereği gibi ifa
edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerimize, çözüm ortaklarımıza,
kargo şirketlerine, tedarikçilere, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz
konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak
kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara
aktarılabilecektir.

4. Potansiyel müşterilerimize ait kişisel veriler, hizmetlerimizin gereği gibi ifa edilebilmesi
amacıyla gerekli olduğu ölçüde çözüm ortaklarımıza ve ileride çıkabilecek hukuki
uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve
adli makamlara aktarılabilecektir.

5. Çözüm ortaklarımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda,
faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, risk
yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, hizmetlerimizin
gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde çözüm ortaklarımıza, kargo
şirketlerine, tedarikçilere, bankalara aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler,
ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet
aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilir.

6. Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda,
faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla
yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli
olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, kargo şirketlerine, tedarikçilere, mali müşavirlik
ofisimize ve bankalara aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek
hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk
bürosuna ve adli makamlara aktarılabilir.

7. Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda,
faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi,
kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili
kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu
ölçüde topluluk şirketlerine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali
müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki
uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve
adli makamlara aktarılabilecektir.

6) Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor muyuz?

KVKK’nın 9. maddesi çerçevesindeki kurallara dayanarak yurtdışındaki üçüncü kişilerle, iş
ortaklarımızla / tedarikçilerimizle paylaşılabilir.

7) Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Düzeltme Hakkı: Yanlış olduğunu düşündüğünüz herhangi bir kişisel verileriniz mevcut
ise, şirketimizden bunun düzeltilmesini talep etme hakkınız vardır. Aynı zamanda eksik
olduğunu düşündüğünüz herhangi bir kişisel veriniz mevcut ise, şirketimizden bunun
tamamlanmasını talep etme hakkınız da bulunmaktadır.

Erişim Hakkı: Şirketimizden kişisel verilerinizin kopyasını talep etme hakkınız vardır. Bu
faaliyet için sizlerden bir miktar ödeme talep edilebilir.

Rızanızı Geri Çekme: Şirketimize vermiş olduğunuz açık rızanızın geri çekilmesinden
önce rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen işleme faaliyetinin hukuka uygunluğu
etkilenmeden, herhangi bir zamanda rızayı geri çekme hakkınız vardır.

Unutulma Hakkı: Belirli durumlarda şirketimizden kişisel verilerinizin silinmesini talep
etme hakkınız vardır.

Veri Taşınabilirlik Hakkı: Belirli durumlarda şirketimizden, elde ettiğimiz kişisel
verilerinizin başka bir organizasyona veya direkt size aktarılmasını talep etme hakkınız
vardır.

İşleme Sürecini Sınırlama Hakkı: Belirli durumlarda şirketimizden kişisel verilerinizin
işlenmesinin sınırlanmasını talep etme hakkınız vardır.

İşleme Sürecine İtiraz Hakkı: Belirli durumlarda şirketimizden kişisel verilerinizin
işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır.

Bir Denetim Makamına Şikayette Bulunma Hakkı: Kişisel verilerinizi geçerli veri koruma yönergelerine aykırı olarak işlediğimiz kanaatindeyseniz, öncelikle Avrupa Birliği’nde yaşıyorsanız mutat meskeniniz veya işyeriniz olan veya veri koruma ihlalinin gerçekleştiğini düşündüğünüz Üye Ülke’deki ilgili denetim düzenleyici otorite olmak üzere, yetkili düzenleyici otoritede şikâyette bulunmak haklarına sahipsiniz.
 
Yukarıda bahsedilen haklarla ilgili talepleriniz ile KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “info@tinyhouseadali.com” aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.
WhatsApp